Thanh Hóa "khai tử" dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông

Cập nhật: 07:06 | 18/09/2023 Theo dõi KTCK trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3259/QĐ - UBND về việc bãi bỏ các quyết định liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Tổng công ty HUD liên tục đẩy mạnh thoái vốn tại các công ty thành viên

Đầu tư và Xây dựng HUD1 có nguy cơ bị huỷ niêm yết

Cổ phiếu đứng trước nguy cơ hủy niêm yết, Công ty HUD1 giải trình ra sao?

Thanh Hóa
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm ngày 14/9/2023 đã ký Quyết định số 3259/QĐ - UBND bãi bỏ các Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 3104/QĐUBND ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do: Các Quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Theo tìm hiểu Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa có tổng diện tích lập quy hoạch thực hiện dự án với hơn 30 ha, tổng mức đầu tư khoảng 890 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường GPMB) dự kiến khoảng 794,2 tỷ đồng; Chi phí bồi thường GPMB khoảng 95,9 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 6.180 người, trong đó dân số hiện trạng là 2.375 người (475 căn hộ), dân số dự kiến phát triển là 3.805 người (761 căn hộ).

Lần đầu sơ tuyển không lựa chọn được nhà đầu tư nên tháng 4/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mời sơ tuyển lại nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau đó, Liên danh Công ty Minh Hương và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển. Tuy nhiên, đến tháng 2/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ra quyết định hủy kết quả sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại dự án trên với lý do là hồ sơ mời sơ tuyển được duyệt không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Ngày 25/3/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa lại có quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lại nhà đầu tư thực hiện dự án trên. Đến cuối tháng 3/2020, UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương (Công ty Minh Hương) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUD1) là nhà đầu tư duy nhất tham gia nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và trở thành nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Trước đó, ngày 4/8/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 3104/QĐ - UBND về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa. Dự án chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương (Công ty Minh Hương) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUD1).

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định nhà đầu tư; một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong Quý III/2020. Thời gian thực hiện hợp đồng là không quá 5 năm (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng).

Đến ngày 09/09/2020, UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Năm 2021, liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương và Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD1 nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng chưa được chấp thuận và UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao các sở, ban ngành xem xét, báo cáo UBND tỉnh...

Ở một diễn biến khác có liên quan, cùng ngày 14/9/2023 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành các Quyết định số 3260; 3261 và 3262/QĐ - UBND về việc bãi bỏ các quyết định liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa. Các Quyết định bị bãi bỏ có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật.

Cụ thể: Theo Quyết định số 3260/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc bãi bỏ các Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 3261/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ các Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Và Quyết định số 3262/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa bãi bỏ các Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa và Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Minh Hương do 3 cá nhân tham gia góp vốn sáng lập là: Lê Thị Hương, Mai Văn Thanh, Mai Văn Long. Cả 3 cá nhân này đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại một địa chỉ là phố Cao Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa.

Tháng 6/2014, Công ty Minh Hương tăng vốn điều lệ từ 101 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Hương góp 81 tỷ đồng (tương đương 54%), ông Mai Văn Thanh góp 67 tỷ đồng (tương đương 44,67%), và ông Mai Văn Long đóng góp 2 tỷ đồng (tương đương với 1,33%).

Trong khi đó, HUD1 (HOSE: HU1) trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị được chuyển đổi cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước hạng I theo quyết định số 1636/ QĐ-BXD ngày 3/12/2003 của Bộ xây dựng. Từ 3/11/2011, cổ phiếu của HUD1 đã được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mãi HU1. Công ty này do ông Dương Tất Khiêm làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Thiên Minh