Thanh Hóa: Đồng ý điều chỉnh Cụm công nghiệp Đông Ninh

Cập nhật: 14:36 | 13/06/2022 Theo dõi KTCK trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 1987/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, do Công ty TNHH TBGD Thịnh An làm chủ đầu tư.

Thanh Hóa: Thực hư dự án Lam Sơn Square

Sức nóng từ căn hộ cao cấp Tecco Center Point sắp bàn giao ngay tại trung tâm TP Thanh Hóa

Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng

3449-cn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có QĐ cho điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh (ảnh minh họa)

Theo đó, Dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 02/6/2020. Dự án có tổng diện tích khoảng 14,94 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Về tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh như sau: Trước tháng 8 năm 2022, chủ đầu tư phải hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đấu nối giao thông; hoàn thành thủ tục đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất.

Hoàn thành lập và phê duyệt Trích đo địa chính hoặc Trích lục bản đồ địa chính, thành lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; phương án Phòng cháy chữa cháy (sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt) trước tháng 10 năm 2022. Hoàn thành lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử đất trồng lúa (dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục sử dụng đất tại Nghị quyết 279/NQ-HĐND ngày 16/6/2020) trước tháng 11 năm 2022.

Trước tháng 01 năm 2023: Hoàn thành lập và phê duyệt TKCS và dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công (sau khi quy hoạch 1/500, ĐTM; PCCC được duyệt). Trước tháng 5 năm 2023: Hoàn thành công tác đền bù, GPMB. Trước tháng 11 năm 2023: Hoàn thành việc thuê đất với nhà nước. Trước tháng 01 năm 2025: Hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa vào sử dụng (sau khi được nhà nước có Quyết định cho thuê đất).

Từ năm 2024: Thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp. 3. Điều chỉnh phần tổ chức thực hiện tại Quyết định số 1999/QĐUBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh như sau: “1. Chủ đầu tư (Công ty TNHH TBGD Thịnh An ) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Trích đo địa chính (hoặc Trích lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án Phòng cháy chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng Cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho UBND huyện Đông Sơn: Thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp. Lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử đất trồng lúa trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp. Đồng thời thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Đông Ninh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp”.

Nhật Nam

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm