Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A gần 900 tỷ đồng

Cập nhật: 22:18 | 06/07/2022 Theo dõi KTCK trên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết đinh số 2388/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên Xung phong, tại phường Nam Ngạn và phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá có tổng mức đầu tư khoảng gần 900 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 7 cụm công nghiệp

Tập đoàn Danko thực hiện dự án đô thị hơn 3.602 tỷ đồng tại Thanh Hóa

PVH đặt mục tiêu thoát lỗ năm 2022

3050-khu-dan-cy
Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên Xung phong, thàn phố Thanh Hóa (ảnh minh họa)

Theo đó, Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên Xung phong, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH 3000/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 (điều chỉnh từ MBQH 4788/QĐ-UBND ngày 31/5/2019).

Dự án sẽ thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để lựa chọn nhà đầu tư. Đầu tư dự án Khu dân cư này nhằm hiện thực hoá Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài Thanh niên Xung phong, thành phố Thanh Hóa đã được phê duyệt; tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thành phố Thanh Hóa; khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Quy mô sử dụng đất: Khoảng 32.800,5m2. Đầu tư xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt trước 224 căn nhà ở chia lô (gồm: Từ lô 01 đến lô 38 thuộc Khu CL3; từ lô 01 đến lô 34 thuộc Khu CL4; từ lô 01 đến lô 32 thuộc Khu CL5; từ lô 01 đến lô 28 thuộc Khu CL6; từ lô 01 đến lô 38 thuộc Khu CL7; từ lô 01 đến lô 46 thuộc Khu CL8; từ lô 17 đến lô 24 thuộc Khu CL2) và 65 căn nhà ở biệt thự, nhà vườn (gồm: Từ lô 01 đến lô 14 thuộc Khu NV1; từ lô 01 đến lô 18 thuộc Khu NV2; từ lô 01 đến lô 14 thuộc Khu NV3; từ lô 01 đến lô 19 thuộc Khu NV5) theo đúng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài thanh niên xung phong, thành phố Thanh Hóa (điều chỉnh từ MBQH 1130/UBND-QLĐT ngày 06/7/2010) được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 07/4/2022, cụ thể:

Diện tích đất ở chia lô: 20.244,36m2, diện tích xây dựng nhà ở chia lô: 16.195,5m2, số tầng: 05 tầng, mật độ xây dựng 80%, diện tích sàn xây dựng 80,977,4m2, chiều cao công trình 18,3m. Nhà đầu tư thực hiện việc xây thô, hoàn thiện mặt trước tất cả các công trình nhà ở chia lô.

Diện tích đất ở biệt thự, nhà vườn: 12.556,14m2, diện tích xây dựng nhà ở biệt thự, nhà vườn: 7.533,68m2, số tầng: 03 tầng, mật độ xây dựng 60%, diện tích sàn xây dựng 22.601,1m2, chiều cao công trình 11,1m. Nhà đầu tư thực hiện việc xây thô, hoàn thiện mặt trước tất cả các công trình nhà ở biệt thự, nhà vườn.

Về quy mô dân số: Khoảng 1.200 người. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: Tổng số lượng nhà ở của dự án là 289 căn nhà ở đều được xây thô, hoàn thiện mặt trước; gồm: 224 căn nhà ở chia lô và 65 căn nhà ở biệt thự, nhà vườn. Sau khi nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ phần xây thô, hoàn thiện mặt trước đối với 224 căn nhà ở chia lô, 65 căn nhà ở biệt thự, nhà vườn và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, nhà đầu tư mới được quyền kinh doanh, khai thác theo các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư phải đầu tư đồng bộ các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật và xây thô, hoàn thiện mặt trước đối với diện tích đất ở chia lô và đất ở biệt thự, nhà vườn theo đúng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hoàng Long đến tượng đài thanh niên xung phong, thành phố Thanh Hóa (điều chỉnh từ MBQH 1130/UBND-QLĐT ngày 06/7/2010) được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 07/4/2022; đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phạm vi thực hiện dự án; được quyền khai thác, kinh doanh đối với phần diện tích đất ở chia lô (20.244,36m2) và phần diện tích đất ở biệt thự, nhà vườn (12.556,14m2).

Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm đầu tư đồng bộ. Trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư trúng đấu giá có biện pháp thi công đảm bảo không làm hư hỏng đến hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án; nếu trong quá trình xây dựng bị hư hỏng phải sửa chữa hoàn trả lại theo quy định.

Vốn đầu tư dự kiến khoảng 880.231,601 triệu đồng. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND thành phố Thanh Hóa: Khẩn trương hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, theo tiến độ phù hợp với các công trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân đến ở theo quy định.

Chỉ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và các điều kiện quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Triển khai thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đúng với các nội dung dự án đã được chấp thuận nêu trên và đảm bảo khớp nối dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, quá trình thu công dự án không làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư trước đó.

Thanh Hóa: Sẽ đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng làm tuyến đường vành đai 3 nhánh Đông

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua nghị quyết kế hoạch đầu tư tuyến đường vành đai 3 ...

Thanh Hóa: Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 7 cụm công nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn ...

Thanh Hóa: Phê duyệt đầu tư tuyến đường giao thông hơn 156 tỷ đồng

Ngày 30/6, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án tuyến đường giao thông nối Quốc lộ ...

Nhật Nam

Tin cũ hơn
Xem thêm