Thaiholdings (THD) chuẩn bị phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Cập nhật: 15:37 | 24/05/2023 Theo dõi KTCK trên

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Thaiholdings tăng thêm 350 tỷ đồng, từ 3.500 tỷ đồng lên mức 3.850 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP ThaiHoldings (HNX: THD) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Với tỷ lệ này, tổng số cổ phiếu THD dự kiến phát hành trả cổ tức là 35 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2-3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thaiholdings (THD) chuẩn bị phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 350 tỷ đồng, từ 3.500 tỷ đồng lên mức 3.850 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, THD ghi nhận doanh thu thuần gần 584 tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 73 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải nguyên nhân giảm lãi, THD cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm trong quý I/2023 do không còn hợp nhất dữ liệu các công ty con. Ngoài ra, có một công ty liên kết của THD ghi nhận lỗ hơn 18 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm 85%, còn gần 13 tỷ đồng, do không có 84 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư như cùng kỳ.

Năm 2023, THD đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 358 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 14% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 18% chỉ tiêu doanh thu và 26% mục tiêu lợi nhuận sau quý I.

Năm 2022, tại Báo cáo kiểm toán 2022 của Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần vẫn ở mức 4.112 tỷ đồng. Biến động bắt đầu từ khoản mục doanh thu hoạt động tài chính khi tăng 15% lên 571 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong đó thay đổi lớn nhất là lãi bán các khoản đầu tư tăng vọt lên 551 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng điều chỉnh tăng thêm tới 73% khi chiếm 180 tỷ đồng sau kiểm toán. Ngược lại, lãi liên doanh liên kết giảm gần 90% về vỏn vẹn 5 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 10% tức gần 28 tỷ đồng xuống mức 244 tỷ đồng.

Thaiholdings có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, tại thời điểm cuối năm 2022 chưa xuất hiện cổ đông lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thoái 24,55% vốn.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Thaiholdings ghi nhận tổng tài sản 8.275 tỷ đồng, giảm 21,5% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 2.252 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.023 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến tài sản sụt giảm là do Thaiholdings đã thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu và không còn hợp nhất số liệu của một số công ty thành viên vào số liệu của tập đoàn.

Về nguồn vốn, Thaiholdings gia tăng vốn chủ sở hữu thêm 268 tỷ đồng, lên 5.939 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn giảm 632 tỷ đồng vay dài hạn, giảm 50% số vay ngắn hạn. Qua đó, tổng vay ngắn hạn của Thaiholdings chỉ còn 885 tỷ đồng. Trong năm 2022, chi phí lãi vay của Thaiholdings là 106 tỷ đồng, giảm 71% so với năm 2021.

Sẽ có khoảng 49 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, hỗ trợ thanh khoản

Bộ phận nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán SSI vừa phát hành báo cáo thị trường tiền tệ tuần từ ngày 15/5 – 19/5. ...

Manh nha làn sóng bán giải chấp, cổ phiếu bất động sản lại "đứng mũi chịu sào"

Từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều cổ đông lớn cũng như lãnh đạo, nhất là của doanh nghiệp bất động sản ghi nhận tình ...

Chứng khoán Everest (EVS) rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, EVS lên kế hoạch với doanh thu hoạt động đạt 448,5 tỷ đồng, giảm 50,4% so với năm ...

Anh Khôi (t/h)