Tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, HDBank báo lãi quý 2 giảm nhẹ

Cập nhật: 15:17 | 31/07/2023 Theo dõi KTCK trên

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB), Ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế quý 2 đạt gần 2.742 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Trong quý 2/2023, phần lớn các mảng kinh doanh của HDBank đều ghi nhận tăng trưởng dương. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt gần 4.955 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 81%, lên hơn 145 tỷ đồng.

Tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, HDBank báo lãi quý 2 giảm nhẹ
Tính đến ngày 30/6/2023, số dư nợ xấu của HDBank tăng hơn 40% so với thời điểm cuối năm 2022, lên gần 6.179 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 50% lên gần 1.718 tỷ đồng. Tỷ lệ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,67% đầu năm lên 2,15%. (Ảnh minh họa)

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,8 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến lên hơn 515 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 19,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác của HDBank cũng tăng 17% lên gần 122 tỷ đồng. Duy nhất chỉ có lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 28%, xuống còn 601 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ ghi nhận gần 2.239 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này đạt gần 4.175 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 18%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 86% lên hơn 1.433 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của HDBank giảm nhẹ 1%, xuống còn gần 2.742 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 7.874 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm, Ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro tăng 66% lên hơn 2.389 tỷ đồng. Do đó HDBank thu được hơn 5.484 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3% so với cùng kỳ.

Năm 2023, HDBank đặt kế hoạch 13.197 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, HDBank đã thực hiện được 42% kế hoạch lợi nhuân năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản Ngân hàng mở rộng 16% so với đầu năm, lên mức 483.936 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 31% lên 14,769 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác gấp đôi đầu năm (80,287 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% lên 287.355 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng đến 43% so với đầu năm, ghi nhận hơn 309.645 tỷ đồng, nhờ tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ tăng mạnh. Tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ còn 30 tỷ đồng so với 10.821 tỷ đồng đầu năm. Tiền gửi các TCTD khác giảm 52% còn 23.760 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 30/6/2023, số dư nợ xấu của HDBank tăng hơn 40%, lên gần 6.179 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 50% lên gần 1.718 tỷ đồng. Tỷ lệ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,67% đầu năm lên 2,15%.

BIDV báo lãi bán niên tăng 26%, số dư nợ xấu tăng vọt lên gần 26 ngàn tỷ đồng

Nhờ cắt giảm hơn 4.000 tỷ chi phí dự phòng rủi ro, lợi nhuận BIDV ghi nhận tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tuy ...

VietinBank có quý thứ 4 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận, nợ nhóm nghi ngờ tăng hơn 50%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận lãi trước thuế đạt 6.550 tỷ ...

Ngân hàng Quốc dân (NCB) báo lãi trước thuế hơn 8 tỷ đồng trong quý 2

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa công bố, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận ...

Minh Khang (T/H)