• Những điều cần biết về phí bảo hiểm tiền gửi

    Những điều cần biết về phí bảo hiểm tiền gửi

    Phí bảo hiểm tiền gửi là Khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để được bảo hiểm cho tiền gửi của khách hàng. Phí bảo hiểm tiền gửi được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
    10:40 | 29/06/2022
|< < 1 2 3 > >|