• Đồng ý kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

    Đồng ý kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu đến hết ngày 31/12/2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
    21:09 | 24/05/2022
|< < 1 2 3 > >|