Xã Đông Lỗ - Tin tức Xã Đông Lỗ cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh kế năm 2018
    TBCKVN - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2015 - 2020, xã Đông Lỗ đã đưa ra những tiêu chí cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, xã Đông Lỗ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tựu về nhiều mặt làm nền tảng, tạo động lực cho sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
    15:13 | 28/08/2018