tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu - Tin tức tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • tieu chi danh gia tinh hop le cua ho so du thau
    TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi có 2 gói thầu xây lắp mở theo thứ tự (Gói 1 và gói 2) và 2 hồ sơ dự thầu (HSDT) của một nhà thầu tham gia có xảy ra tình huống lúc mở thầu: Thư đảm bảo dự thầu để nhầm giữa 2 HSDT của 2 gói thầu (gói 1 thì thư đảm bảo dự thầu lại nằm trong gói 2 và ngược lại) Như vậy, để đảm bảo tính hợp lệ tránh trường hợp khiếu kiện, HSDT đó có hợp lệ hay không? Có bị loại không?
    07:47 | 07/01/2020