Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đấu thầu - Tin tức Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đấu thầu cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đấu thầu
    TBCKVN - Độc giả hỏi: "Trường hợp trong bước kiểm tra hồ sơ đề xuất của nhà thầu, tổ chuyên gia phát hiện hồ sơ đề xuất có thiếu một số tài liệu chứng minh về năng lực kinh nghiệm như: Hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thi công; bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn của nhân sự kê khai trong hồ sơ đề xuất; tài liệu chứng minh năng lực tài chính (như báo cáo tài chính đã kiểm toán, biên bản kiểm tra quyết toán thuế...) thì có thể kết luận là hồ sơ đề xuất của nhà thầu là không hợp lệ hay không? Nếu vẫn hợp lệ thì nhà thầu có được bổ sung không và trong trường hợp nhà thầu không bổ sung được tài liệu còn thiếu thì có đánh giá tính hợp lệ không? 
    10:34 | 28/10/2019