Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh - Tin tức Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • MASVN: Doanh thu của Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) phụ thuộc vào thời tiết
    Theo CTCK Mirae Asset Việt Nam (MASVN), nhờ sản lượng huy động cao trong giai đoạn La Nina và giá bán bình quân được cải thiện, sản lượng điện thương phẩm của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) được kỳ vọng sẽ đạt 2.298 triệu kWh vào năm 2022F (+29,8% CK) với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.373 tỷ đồng (+47,3% CK) và 848 tỷ đồng (+118,7% CK).
    06:02 | 29/09/2022