tái cấu trúc - Tin tức tái cấu trúc cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Kido Group báo lãi tăng 60% trong năm 2020
    Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (Kido Group - Mã: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Năm vừa qua là một năm có nhiều khó khăn và thử thách của nền kinh tế, Kido đã tiến hành điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực.
    15:45 | 19/01/2021