nhà thầu - bên mời thầu - Tin tức nhà thầu - bên mời thầu cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • chi phi thue tu van lap ho so moi thau dau thau
    TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi có một dự án được sở xây dựng giao cho ban quản lý dự án mời thầu và trình kết quả đấu thầu cho sở xây dựng phê duyệt nhưng ban quản lý không đủ năng lực lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu nên thuê một đơn vị tư vấn làm hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu. Vậy chi phí mà ban quản lý dự án phải trả cho đơn vị tư vấn được tính như thế nào?
    10:15 | 23/10/2019