lớp tài sản - Tin tức lớp tài sản cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Bốn lớp tài sản phòng thủ hàng đầu của người Việt trong tài chính cá nhân
    Hiện nay, tài chính cá nhân là một trong những vấn đề nhức nhối, mối quan tâm hàng đầu của các gia đình và mỗi cá nhân. Bởi nó liên quan rất lớn và trực tiếp tới tất cả các hoạt động trong cuộc sống. Trên thực tế, tài chính cá nhân liên quan đến các vấn đề tài chính chung như chi tiêu, thu nhập, đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm hay tất cả các nguồn khác nếu các cá nhân sở hữu chúng... được quản lý một cách khoa học và hiệu quả nhằm đảm bảo sự an toàn tài chính cho mỗi cá nhân và gia đình.
    15:56 | 14/11/2023