Lệnh 18/2019/L-CTN - Tin tức Lệnh 18/2019/L-CTN cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Lệnh 18/2019/L-CTN công bố Luật Chứng khoán
    Ngày 03/12/2019, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 18/2019/L-CTN về việc công bố Luật. Theo đó, Chủ tịch nước công bố Luật Chứng khoán, đã được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2019.
    11:13 | 02/12/2019