huyện Chợ Mới - Tin tức huyện Chợ Mới cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
 • dau gia quyen khai thac khoang san tai huyen cho moi tinh bac kan
  TBCKVN - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
  09:43 | 17/03/2020
 • dau gia quyen su dung dat va tai san gan lien voi dat tai huyen cho moi tinh an giang
  TBCKVN - Vào lúc 09 giờ ngày 07/11/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:
  18:18 | 16/10/2019
 • dau gia qsdd huyen cho moi tinh an giang
  TBCKVN - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:
  11:00 | 15/08/2019
 • dau gia qsdd tai huyen cho moi tinh an giang
  TBCKVN - Vào lúc 09 giờ ngày 09/8/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:
  14:48 | 01/08/2019
 • dau gia quyen su dung dat tai huyen cho moi tinh an giang
  TBCKVN - Vào lúc 09 giờ ngày 08/8/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) như sau:
  07:00 | 22/07/2019
 • dau gia quyen su dung dat tai huyen cho moi tinh an giang
  TBCKVN - Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới bán đấu giá quyền sử dụng đất, thông tin cụ thể cuộc bán đấu giá như sau:  
  17:39 | 05/06/2019