hồ sơ hủy thầu - Tin tức hồ sơ hủy thầu cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • truong hop huy thau theo quy dinh moi nhat
    TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi có tham gia chào hàng cạnh tranh và được chọn lựa là nhà thầu thứ nhất và tiến hành thương thảo hợp đồng. Thương thảo hợp đồng cũng đã đồng ý các điều khoản và 2 bên đều đã ký vào biên bản thương thảo. Sau đó chủ đầu tư gửi công văn thông báo huỷ thầu, dựa vào khoản 2 điều 17 Huỷ thầu là do chủ đầu tư thay đổi mục tiêu và phạm vi. Vậy cho tôi hỏi quy trình vậy có hợp pháp không?
    15:27 | 17/12/2019