điều chỉnh kết quả kinh doanh - Tin tức điều chỉnh kết quả kinh doanh cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • fideco dieu chinh giam manh ke hoach kinh doanh va phan phoi lai loi nhuan 2019
    TBCKVN - Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE - Mã chứng khoán: FDC) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 4/10/2019.    
    15:54 | 11/10/2019