con đường xanh - Tin tức con đường xanh cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Mạnh tay "bơm" 800 tỷ phát triển bền vững (ESG), TNG hướng tới "con đường xanh"
    Tiêu chuẩn ESG là viết tắt của Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp. Đây là bộ 3 thước đo nhắm tới các yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. ESG giúp các doanh nghiệp xác định các rủi ro và cơ hội, cũng như mức độ ảnh hưởng khi áp dụng chúng vào vận hành.
    14:18 | 29/02/2024