cổ phiếu FDC - Tin tức cổ phiếu FDC cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
 • fideco dieu chinh giam manh ke hoach kinh doanh va phan phoi lai loi nhuan 2019
  TBCKVN - Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE - Mã chứng khoán: FDC) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 4/10/2019.    
  15:54 | 11/10/2019
 • mo ban du an tai can gio fideco manh tay chia co tuc 50 tien mat nam 2019
  TBCKCN - ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Ngoại Thương và Phát triển đầu tư TP. HCM - Fideco (HOSE: FDC) vừa thông qua kế hoạch năm 2019 với doanh thu 679 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 376 tỷ đồng.
  15:31 | 19/04/2019
 • co phieu fdc vao dien kiem soat tu ngay 94
  TBCKVN - Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu FDC của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM vào diện kiểm soát từ ngày 9/4. Nguyên nhân do báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 35,3 tỷ đồng và điều chỉnh hồi tố dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là âm 9,63 tỷ đồng.  
  16:05 | 03/04/2019