BOG - Tin tức BOG cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Chi thêm 2.000 đồng bình ổn giá với mỗi lít xăng
    Trong bối cảnh giá xăng, dầu thế giới tăng mạnh, tại kỳ điều hành ngày hôm nay (25/2), liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đồng thời tăng mức chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu lên mức từ 800-2.000 đồng/lít/kg nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu.
    00:48 | 26/02/2021