bán lẻ công nghệ - Tin tức bán lẻ công nghệ cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • Triển vọng cổ phiếu công nghệ nhìn từ "lá cờ đầu" FPT
    "Với những triển vọng vững chắc về nhu cầu, nhóm CNTT vẫn sẽ duy trì được đà tăng trưởng kết quả kinh doanh hai chữ số. Nhà đầu tư có thể cân nhắc cổ phiếu FPT, bởi đây là doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, chuyển đổi số và đang đầu tư mạnh mẽ vào Trung tâm dữ liệu", KBSV dự báo.
    14:06 | 16/02/2024