Sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp

Cập nhật: 07:44 | 22/09/2022 Theo dõi KTCK trên

Trong khi thị trường sơ cấp cung cấp con đường bán chứng khoán mới cho các nhà đầu tư, thị trường thứ cấp là thị trường giao dịch chứng khoán đã được phát hành bởi công ty. Trước khi đầu tư tiền kiếm được vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, nợ, hàng hóa, v.v., bạn nên biết sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, để sử dụng tiết kiệm tốt hơn.

Đặc điểm thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp

Đặc điểm thị trường chứng khoán sơ cấp

Công ty, doanh nghiệp huy động tiền vốn thông qua thị trường sơ cấp để đáp ứng các yêu cầu về vốn dài hạn của tổ chức/đơn vị mình. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu trên là một đặc điểm cơ bản của thị trường chứng khoán sơ cấp.

Thị trường sơ cấp giải quyết những vấn đề mới của chứng khoán. Vì thế tất cả các sản phẩm như: Cổ phiếu, trái phiếu hoặc giấy ghi nợ, … đều được giới thiệu lần đầu tiên trên thị trường sơ cấp.

Thị trường này hoạt động không liên tục, mà hoạt động chỉ khi các doanh nghiệp phát sinh nhu cầu huy động vốn.

Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp là cố định và được quyết định bởi nhà phát hành. Giá chứng khoán này sẽ được in ngay trên mã chứng khoán. Như vậy, nhà đầu tư sẽ được mua trực tiếp cổ phiếu từ công ty phát hành.

Chủ thể trung gian giữa các hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán sơ cấp là ngân hàng.

Sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp
Hình minh họa (nguồn internet)

Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Ở thị trường này, người phát hành nhận được tiền từ việc bán chứng khoán. Các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế, xã hội được chuyển thành vốn đầu tư dài hạn cho người phát hành chứng khoán.

Những thành phần chủ yếu tham gia vào thị trường chứng khoán sơ cấp đó là: nhà đầu tư, nhà phát hành và nhà bảo lãnh.

Khối lượng và nhịp độ giao dịch chứng khoán sơ cấp thấp hơn nhiều so với thị trường chứng khoán thứ cấp.

Đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp

Thị trường chứng khoán thứ cấp cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư. Vì thế mà nhà đầu tư có thể giao dịch mua và bán cổ phiếu bất cứ lúc nào.

Trên thị trường chứng khoán thứ cấp có lượng giao dịch lớn nên chi phí giao dịch thấp.

Khuyến khích đầu tư mới giữa các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán thứ cấp.

Thị trường chứng khoán thứ cấp đảm bảo sự an toàn và giao dịch công bằng, minh bạch để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư.

Giúp các công ty, doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tính thanh khoản và khả năng thị trường của cổ phiếu hiện có.

Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường hoạt động liên tục thông qua các phiên giao dịch.

Các khoản thu từ việc bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp thuộc về các nhà đầu tư chứ không phải tổ chức phát hành.

Thị trường thứ cấp giúp tính thanh khoản của các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được đảm bảo và nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán mà họ đang sở hữu thành tiền mặt.

Hoạt động của thị trường thứ cấp không làm tăng thêm lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế mà chỉ làm thay đổi quyền sở hữu các chứng khoán đã được phát hành.

Chứng khoán sau khi phát hành thường được mua đi hoặc bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp, đặc biệt là cổ phiếu. Việc thực hiện giao dịch mua bán này có thể nhằm mục đích cất giữ tài sản, tài chính, nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm (thông qua cổ tức, trái tức, …) hoặc để hưởng phần chênh lệch giá.

Giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán thứ cấp là không cố định mà phụ thuộc và cung và cầu của loại chứng khoán được giao dịch. Các nhà đầu tư không được mua trực tiếp cổ phiếu từ công ty phát hành mà phải thực hiện giao dịch mua bán trao đổi lại với các nhà đầu tư khác trên thị trường.

So sánh thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp

STT

NỘI DUNG SO SÁNH

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP

1

Định nghĩa

Thị trường sơ cấp là thị trường trong đó chứng khoán được tạo ra cho các nhà đầu tư lần đầu

Thị trường thứ cấp là nơi mua bán cổ phiếu đã phát hành giữa các nhà đầu tư

2

Đơn vị, tổ chức có quyền can thiệp vào quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán

Công ty phát hành cổ phiếu và chính phủ

Không có đơn vị, tổ chức nào can thiệp

3

Loại thị trường

Thị trường phát hành mới

Thị trường hậu mãi

4

Hoạt động giao dịch diễn ra với các tổ chức, cá nhân nào

Giao dịch diễn ra giữa các nhà đầu tư và các công ty

Giao dịch được diễn ra giữa các nhà đầu tư

5

Tài chính

Cung cấp vốn cho các doanh nghiệp công ty muốn mở rộng phát triển và đa dạng hóa

Không cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp, công ty

6

Tổ chức/các nhân tham gia vào quá trình trung gian

Người bảo lãnh

Các nhà môi giới

7

Giá cả trên thị trường

Giá cố định

Giá cả biến động do nhiều cung-cẩu

8

Các sản phẩm trong thị trường

Sản phẩm bị hạn chế, gồm có 2 loại là IPO và FPO

Cổ phiếu, giấy ghi nợ, chứng quyền, các sản phẩm phát sinh, …

9

Quá trình mua hàng

Diễn ra trực tiếp trên thị trường

Công ty phát hành cổ phiếu không tham gia vào quá trình mua hàng

10

Tần suất mua và bán

Bị hạn chế, nhà đầu tư chỉ có thể đầu tư một lần vào thị trường

Tần suất mua và bán khá cao, nhà đầu tư có thể giao dịch nhiều lần

11

Đơn vị/tổ chức/cá nhân hưởng lợi ích

Công ty

Nhà đầu tư

12

Mô hình hoạt động

Không có tổ chức

Được thiết lập có tổ chức

13

Nghĩa vụ của các đơn vị/tổ chức/cá nhân

Công ty phát hành cổ phiếu và giấy ghi nợ phải tuân theo tất cả các quy định

Nhà đầu tư phải tuân theo các quy tắc của sở giao dịch chứng khoán và chính phủ

14

Nhược điểm/ bất lợi

Mất nhiều chi phí và thời gian

Nếu có biến động giá nhà đầu tư có thể bị thiệt hại lớn

15

Sự khác biệt về tổ chức

Không bắt nguồn từ bất kỳ vị trí cụ thể hoặc vị trí địa lý

Nó có sự tồn tại vật lý

16

Số lượng một bảo mật có thể được bán

Chỉ một lần

Nhiều lần

Sự khác biệt chính giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Những điểm được đưa ra dưới đây rất đáng chú ý, khi có liên quan đến sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp:

Các chứng khoán trước đây được phát hành tại một thị trường được gọi là Thị trường sơ cấp, sau đó được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán được công nhận, được gọi là thị trường thứ cấp.

Giá trên thị trường sơ cấp là cố định trong khi giá khác nhau ở thị trường thứ cấp tùy thuộc vào cung và cầu của chứng khoán được giao dịch.

Thị trường sơ cấp cung cấp tài chính cho các công ty mới và cả các công ty cũ để mở rộng và đa dạng hóa. Ngược lại, thị trường thứ cấp không cung cấp tài chính cho các công ty, vì họ không tham gia vào giao dịch.

Tại thị trường sơ cấp, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty. Không giống như Thị trường thứ cấp, khi các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu và trái phiếu.

Nhân viên ngân hàng đầu tư thực hiện việc bán chứng khoán trong trường hợp Thị trường sơ cấp. Ngược lại, các nhà môi giới đóng vai trò trung gian trong khi giao dịch được thực hiện trên thị trường thứ cấp.

Trong thị trường sơ cấp, bảo mật chỉ có thể được bán một lần, trong khi nó có thể được thực hiện vô số lần trong trường hợp thị trường thứ cấp.

Số tiền nhận được từ chứng khoán là thu nhập của công ty, nhưng tương tự là thu nhập của các nhà đầu tư khi đó là trường hợp của một thị trường thứ cấp.

Thị trường chính bắt nguồn từ một nơi cụ thể và không có sự hiện diện địa lý, vì nó không có thiết lập tổ chức. Ngược lại, thị trường thứ cấp có mặt vật lý, như là chứng khoán chứng khoán, nằm ở một khu vực địa lý cụ thể.

Tìm hiểu chỉ số ADX, cách sử dụng chỉ số ADX hiệu quả

Chỉ số ADX trong chứng khoán là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ nhà đầu tư có thể sử dụng để nâng ...

Tìm hiểu đường xu hướng Trendline, cách vẽ đường xu hướng Trendline chính xác

Trong phân tích và đầu tư chứng khoán, đường Trendline có một vai trò rất quan trọng. Thông qua đường này, nhà đầu tư sẽ ...

Tìm hiểu về thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp

Có 2 loại chính của thị trường chứng khoán đó là thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp. Đây ...

Đại Dương