Số vốn đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2016 tăng

Cập nhật: 15:26 | 31/08/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.282 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 70.968 tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước.

so von dang ky doanh nghiep thang 8 va 8 thang nam 2016 tang


Trong tháng 8 năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 92.115 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời là 14.924 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 32.974 doanh nghiệp, trong đó có 7.479 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký chờ giải thể.

Về loại hình doanh nghiệp, trong tháng 8 năm 2016, tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 39.621 doanh nghiệp đăng ký. Tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên. Trong số đó có loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,5%) so với cùng kỳ.

Về tỷ trọng vốn đăng ký, bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,4%. So với cùng kỳ năm trước, có thể thấy tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của tất cả các loại hình doanh nghiệp đều tăng.
PV – Tổng hợp

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm