Siết quy định giới hạn cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu

Cập nhật: 14:21 | 24/08/2017 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Các NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của TCTD; được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào của TCTD hoặc được bảo đảm bằng cổ phiếu của ngân hàng, công ty con của NHTM, cổ phiếu của TCTD khác... trừ trường hợp NHTM nhà nước cho nhân viên vay mua cổ phần khi chuyển đổi thành NHTM cổ phần.

siet quy dinh gioi han cap tin dung dau tu co phieu

Làm rõ quy định về giới hạn cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu


Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, những quy định điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu được làm rõ một số vấn đề tránh gây hiểm nhầm, hiểu không đúng các quy định.

Cụ thể, ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm dưới hình thức cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Đồng thời, không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của tổ chức tín dụng (TCTD); được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác hoặc được bảo đảm bằng cổ phiếu của chính NHTM, công ty con của NHTM, cổ phiếu của TCTD khác; hoặc được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó.

Trường hợp duy nhất được cấp tín dụng mua cổ phiếu của NHTM nhà nước cho vay đối với người lao động của mình để mua cổ phần phát hành lần đầu khi cổ phần hóa.

NHTM cũng không được cấp tín dụng cho công ty con, công ty liên kết để các công ty đó cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp tín dụng phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn khác quy định như: tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập đủ số tiền dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

B. Dung

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm