SeABank (SSB) bầu thêm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2024

Cập nhật: 11:32 | 24/01/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa có thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội động Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Những nhân sự này sẽ được bầu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Số lượng nhân sự bầu bổ sung là: Một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát.

SeABank (SSB) bầu thêm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB)

Các cổ đông, nhóm cổ đông theo danh sách được chốt vào ngày 15/1/2024 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên sẽ có quyền đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT SeABank có 9 thành viên, bao gồm ông Lê Văn Tần giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Nga là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, hai Phó Chủ tịch khác cũng như 5 thành viên HĐQT. Ban Kiểm soát của ngân hàng có 3 thành viên, trong đó bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh là Trưởng Ban Kiểm soát.

Ngoài ra, SeABank cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện cho AEON Financial Services.

Trước đó, vào cuối tháng 10, SeABank đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp PTF cho AEON Financial Service thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group. Mức giá chuyển nhượng được công bố là 4.300 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, thu nhập lãi thuần của SeABank đã giảm 8,2%, xuống 1.638 tỷ đồng nhưngnhờ thu nhập ngoài lãi tăng 56% lên hơn 730 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) vẫn tăng hơn 5% so với cùng kỳđạt 2.368 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 11 lần, lên 287 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán kinh doanh tăng 84,5%, đạt 110 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ lên 358 tỷ đồng. Lãi từ góp vốn, mua cổ phần tăng hàng chục lần, tuy nhiên số dư không lớn.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 8,4%, đạt 1.485 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tăng gấp đôi nên lợi nhuận trước thuế vẫn giảm nhẹ 5,8%, đạt 1.140 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SeABank giảm 21,4%, xuống còn 3.156 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế ở mức 2.516 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của SeABank tăng 7,5% so với đầu năm, lên hơn 248.800 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9,7%, đạt hơn 168.800 tỷ đồng.

SeABank cũng là một trong những ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tiền gửi khách hàng cao nhất, tăng 22% so với đầu năm, đạt gần 141.000 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) nhảy từ gần 10.800 tỷ đồng lên hơn 23.600 tỷ đồng, chiếm một nửa số dư tiền gửi tăng thêm. Số dư CASA cao hơn giúp giảm áp lực trả lãi cho ngân hàng.

Nợ xấu của SeABank tiếp tục tăng lên trong quý III, ghi nhận số dư 3.163 tỷ đồng vào ngày 30/9, tăng 28,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối quý III là 1,87%, tăng 27 điểm cơ bản (bps) so với đầu năm và 14 bps so với thời điểm cuối quý II.

3 lãnh đạo SeABank đăng ký mua trọn lô cổ phiếu ESOP chưa bán hết

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa công bố kế hoạch phân phối hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP chưa phát hành ...

Hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP, SeABank tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa công bố thông tin thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu ...

Cao Hậu (T/H)