Sẽ "bêu tên" các doanh nghiệp Nhà nước không công bố thông tin

Cập nhật: 10:51 | 10/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Những doanh nghiệp Nhà nước công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định thì sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ httpsbusiness.gov.vn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Ngày 9/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công văn số 6172 gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đốc thúc việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Theo văn bản này, từ ngày 29/2/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện công bố thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

se beu ten cac doanh nghiep nha nuoc khong cong bo thong tin


Ảnh minh họa.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xây dựng và công bố các nội dung công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/7/2016, mới có 7/22 bộ ngành, 14/63 địa phương và 16/30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, thực hiện Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ đang tổng hợp danh sách các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và công khai danh sách này trên địa chỉ http://business.gov.vn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm