Sắp xếp các đơn vị hành chính tại một số địa phương

Cập nhật: 14:17 | 28/11/2019

TBCKVN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương như Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa.

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất cuối tháng 11/2019

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong

Bảng giá xe Honda SH mới nhất cuối tháng 11/2019

Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14: Thành lập 3 phường thuộc TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh thành lập 3 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thành lập 3 phường trên, tổng số phường tại TP. Bắc Ninh được nâng lên 19 phường.

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong
TP. Bắc Ninh (nguồn ảnh internet)

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 26 phường, 6 thị trấn.

Nghị quyết số 786 /NQ-UBTVQH14: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

- Theo đó, TP. Thanh Hóa thành lập phường An Hưng, xã Long Anh; nhập xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên. Sau khi sắp xếp, TP. Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 14 xã.

- Tại huyện Nga Sơn, xã Nga Phượng được thành lập, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã tại Nga Sơn lên 24 đơn vị, gồm 23 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Hà Trung thành lập xã Yến Sơn, xã Lĩnh Toại, xã Hoạt Giang, xã Yên Dương, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã Hà Trung lên 20 đơn vị, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Quảng Xương thành lập các xã Tiên Trang, thị trấn Tân Phong, hiện có 26 đơn vị hành chính cấp xã gồm 25 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Thiệu Hóa thành lập xã Minh Tâm, xã Tân Châu, thị trấn Thiệu Hóa, hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Vĩnh Lộc sau khi thành lập xã Ninh Khang, xã Minh Tân có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Triệu Sơn thành lập thị trấn Nưa, đến nay, huyện có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 xã và 2 thị trấn. Huyện Thọ Xuân thành lập xã Xuân Sinh, Xuân Hồng, Trường Xuân, Phú Xuân, Thuận Minh, đến nay huyện có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 xã và 3 thị trấn.

- Tương tự, sau khi sắp xếp, thị xã Bỉm Sơn có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 1 xã.

- Huyện Hậu Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Hoằng Hóa có 37 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Nông Cống có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Tĩnh Gia có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Yên Định có 26 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 2 thị trấn.

- Huyện Quan Hóa thành lập thị trấn Hồi Xuân, hiện huyện có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

- Sau khi thành lập thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Cẩm Thủy thành lập thị trấn Phong Sơn, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

- Sau khi sắp xếp, huyện Lang Chánh có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Bá Thước có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Ngọc Lặc có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Mường Lát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Thạch Thành có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn;

- Huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Như Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Thường Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 24 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 496 xã, 34 phường và 29 thị trấn.

Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính TP. Hải Dương và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương và phê duyệt việc thành lập 2 phường Tân Hưng, Nam Đồng và xã An Phượng, TP. Hải Dương có 19 phường và 6 xã.

- Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Gia Lộc có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

- Huyện Ninh Giang có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

- Sau khi  thành lập xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

- Thành lập thị trấn Cẩm Giang, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

- Sau khi thành lập xã Tuấn Việt, xã Kim Liên, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

- Thành lập xã An Phượng, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

- Thành lập xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn. Thành lập xã Đại Sơn, Chí Minh, huyện Tứ Kỳ có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 235 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 178 xã, 47 phường và 10 thị trấn.

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong Bắc Giang duyệt quy hoạch Khu số 5 và số 6 tại TP. Bắc Giang

TBCKVN - UBND tỉnh Bắc Giang mới đây phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu số 5 và Khu số 6, ...

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong Sẽ quy hoạch, nâng cấp sân bay Nội Bài lên 100 triệu khách/năm

TBCKVN - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đáp ứng yêu cầu vận tải ...

sap xep cac don vi hanh chinh tai mot so dia phuong Một doanh nghiệp đề xuất TP. Hải Phòng giao gần 150 ha đất không thông qua đấu giá

TBCKVN - Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch quốc tế Đồi ...

Yến Thanh