Real Tech Group công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 10:27 | 18/08/2023 Theo dõi KTCK trên

Trong quý 2/2023, Công ty CP Tập đoàn Real Tech ghi nhận lãi ròng đạt hơn 27 tỷ đồng…

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, Công ty CP Tập đoàn Real Tech (Real Tech Group, HNX: KSF) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 69 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp còn hơn 43 tỷ đồng.

Real Tech Group (KSF) báo lãi bán niên “lao dốc” tới 82%
Real Tech Group (KSF) báo lãi bán niên đạt hơn 27 tỷ đồng

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 130 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. KSF có khoản lãi vay tăng lên gần 85 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với cùng kỳ. Đồng thời, chí phí bán hàng ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, tăng 21%. Mặt tích cực là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% xuống còn hơn 38 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, KSF lãi ròng hơn 27 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, KSF ghi nhận doanh thu đạt hơn 117 tỷ đồng, lãi ròng 47 tỷ đồng. Năm 2023, KSF thông qua kê hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 279 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 24% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, KSF thực hiện được gần 20% chỉ tiêu doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về định hướng hoạt động năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bất động sản - tài chính - công nghệ thông qua việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường đầu tư vào các dự án bất động sản, mở rộng mảng hoạt động công nghệ bằng việc tìm kiếm M&A một số công ty hàng đầu về công nghệ.

Cùng với đó, Real Tech vẫn duy trì xây dựng các dòng sản phẩm đa dạng như bất động sản xanh, bất động sản gắn với công nghệ, tích hợp tiện ích 4.0; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa các quy trình của công ty.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của KSF ghi nhận hơn 15.653 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 27%, còn hơn 72 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn gấp đôi, lên 4.292 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là dự án Sunshine Sài Gòn 2.429 tỷ đồng và dự án Sunshine Golden River hơn 1.787 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 1.400 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, giá trị ghi sổ đầu tư cổ phiếu niêm yết tăng 284 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết tăng hơn 141 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 3%, còn hơn 7.372 tỷ đồng.

So với đầu năm, KSF còn hàng tồn kho gần 236 tỷ đồng, giảm 11%, chủ yếu là thành phẩm bất động sản hình thành từ dự án Sunshine Riverside và Tòa tháp S1 thuộc dự án.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Real Tech (viết tắt: Real Tech Group) là tên mới đổi của Công ty CP Tập đoàn KSFinance từ ngày 31/5/2023. Theo ban lãnh đạo KSF, việc đổi tên công ty nằm trong lộ trình phát triển, chiến lược dài hạn của KSF và đây cũng là hoạt động tất yếu để công ty tiếp tục triển khai thủ tục thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo đúng quy định của pháp luật.

Real Tech Group công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm
Biểu đồ giá cổ phiếu KSF

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm 9h55 ngày 18/8 thị giá cổ phiếu của Tập đoàn Real Tech đang giao dịch ở mức 40.100 đồng/cp.

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 25/11/2021: BCG, KSF, PHR, MSH, SSI, HT1, PNJ

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao ...

Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Sáng ngày 9/4/2022, CTCP Tập đoàn KSFinance (KSF Group, MCK: KSF) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên với kế ...

ĐHĐCĐ KSF Group năm 2023: Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Bất động sản - Tài chính - Công nghệ

Ngày 27/5, Công ty CP Tập đoàn KSFinance (KSF Group, HNX: KSF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tổng kết tình ...

Minh Khang

Tin cũ hơn
Xem thêm