Quyết định 32/QĐ-TTg 2019 phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Cập nhật: 00:00 | 04/11/2019 Theo dõi KTCK trên

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (SGDCK Việt Nam) hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước. SGDCK hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, đặt trụ sở tại Hà Nội.

Vốn điều lệ của SGDCK Việt Nam là 3.000 tỷ đồng được điều chuyển từ vốn điều lệ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của SGDCK Việt Nam được tăng, giảm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của SGDCK Việt Nam.

Xem chi tiết Quyết định 32/QĐ-TTg tại đây: 32QD-TTg_2019.pdf