Quy định thông tin danh sách ngắn trong đấu thầu hạn chế

Cập nhật: 07:10 | 18/07/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Độc giả hỏi: Đối với đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ. Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu. Nhưng hiện không có văn bản hướng dẫn lập tờ trình. Vậy tờ trình sẽ bao gồm những nội dung gì?

quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che

Chủ đầu tư có được phép phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh của gói thầu hay không?

quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che

Có cần thẩm định và phê duyệt lại khi thay thế giá gói thầu không?

quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che

Yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng đấu thầu là gì?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

2. Nội dung phân tích:

Tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu có quy định về đấu thầu hạn chế như sau:

"2. Đối với đấu thầu hạn chế:

a) Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b) Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

3. Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu".

Vậy, đối với đấu thầu hạn chế thì phải:

+ Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

+ Công khai danh sách ngắn;

+ Nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

– Mẫu phiếu thông tin danh sách ngắn được quy định tại mẫu số 08 của Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC như sau:

quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che
quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che
quy dinh thong tin danh sach ngan trong dau thau han che

Trong đó:

1,2: Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn.

3: Trường hợp là liên danh cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại.

4: Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động.

Minh Phương

Tin cũ hơn
Xem thêm