Quy định rõ cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào lĩnh vực dầu khí

Cập nhật: 15:41 | 15/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) cần quy định cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động dầu khí và công tác điều tra cơ bản dầu khí.

Lương tối thiểu hiện chưa bảo đảm mức sống

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023

3700-phan-duc-hieu-1655269214213
Đại biểu Phan Đức Hiếu (Thái Bình) tham gia thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) tại hội trường, sáng 15/6. (Ảnh: LINH KHOA NGUYÊN)

Chính sách thu hút đầu tư cần bảo đảm cạnh tranh và hài hòa lợi ích các bên

Phát biểu tại hội trường, sáng 15/6, đại biểu Phan Đức Hiếu (Thái Bình) bày tỏ thống nhất cao với Chính phủ về mục tiêu sửa đổi Luật Dầu khí lần này nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đại biểu nhấn mạnh, các ý kiến góp ý cần tập trung vào việc làm sao có được chính sách thu hút đầu tư bảo đảm tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế nhưng trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích quốc gia và nhà đầu tư.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cho biết, dự thảo Luật bổ sung nhiều quy định nhằm thúc đẩy hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí, đồng thời nêu rất rõ mục tiêu Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư để tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. Tuy nhiên, dự thảo Luật lại chưa quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích. Thậm chí khi đối chiếu với Chương VI về các chính sách ưu đãi đầu tư thì chính sách ưu đãi đầu tư này chỉ áp dụng cho hoạt động dầu khí, mà hoạt động dầu khí thì không bao gồm hoạt động điều tra cơ bản.

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xem xét có nên áp dụng các biện pháp khuyến khích ưu đãi đầu tư tại Chương VI đối với hoạt động điều tra cơ bản hay không. Trong trường hợp không áp dụng thì nên thiết kế ngay trong Luật này những cơ chế, chính sách để áp dụng đối với hoạt động điều tra cơ bản.

Đại biểu cũng lưu ý khi thiết kế chính sách này cần đặc biệt lưu ý đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cho biết thêm, các chính sách ưu đãi đối với hoạt động dầu khí trong dự thảo Luật hiện nay chỉ dừng lại ở thiết kế mức ưu đãi hơn về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đại biểu, thực tế còn nhiều chính sách ưu đãi khác có thể nghiên cứu để xem xét nhằm đa dạng hóa các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài như cơ chế giảm trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hay giảm trừ thuế dựa trên chi phí…

3919-hoang-duc-thang-1655269413336
Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) phát biểu ý kiến. (Ảnh: LINH KHOA NGUYÊN)

Cùng chung quan điểm, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) đề xuất dành riêng một chương trong dự thảo Luật quy định việc thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế về lĩnh vực dầu khí theo hướng quy định đầy đủ về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế về lĩnh vực dầu khí.

Quy định cụ thể việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí

Tham gia thảo luận, đại biểu Đào Hồng Vận (Hưng Yên) nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm góp phần thiết lập khung pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để thúc đẩy phát triển hoạt động dầu khí, đặc biệt là khôi phục tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, tận thu không bỏ phí nguồn tài nguyên hóa thạch quốc gia; đồng thời, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí, gồm: các cá nhân, công ty dầu khí nước ngoài, PVN, các doanh nghiệp 100 % vốn của PVN và các công ty liên doanh.

3954-dao-hong-van-1655269067872
Đại biểu Đào Hồng Vận (Hưng Yên) góp ý kiến về dự án Luật. (Ảnh: LINH KHOA NGUYÊN)

Theo đó, việc lựa chọn được thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí và hợp đồng dầu khí nhằm bảo đảm tính đặc thù của hoạt động dầu khí cũng như tính đặc thù của các dịch vụ hàng hóa cho hoạt động của dầu khí; bảo đảm nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch.

Ngoài ra, đại biểu Đào Hồng Vận đề nghị tất cả các chủ thể khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí cần tuân thủ theo một quy trình nhất định được quy định tại Luật Dầu khí và hợp đồng dầu khí. Quy định này là cần thiết để bảo đảm tính khả thi trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoạt động dầu khí.

Lý giải điều này, đại biểu cho rằng, với một hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà mỗi nhà thầu phải áp dụng các quy định pháp luật riêng để thực hiện dự án dầu khí thì sẽ gây ra sự chồng chéo, không khả thi trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên (Bình Thuận) cũng nhất trí đề nghị bổ sung quy định liên quan lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí tương tự như quy định của Luật Dầu khí hiện hành, tinh thần của Luật Đấu thầu theo hướng bảo đảm nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch, quy định rõ pháp luật trong trường hợp hợp đồng dầu khí có sự tham gia của cả nhà thầu nước ngoài, PVN và doanh nghiệp 100 % vốn của PVN để tránh chồng chéo.

Văn Toản

nhandan.vn

Tin cũ hơn
Xem thêm