Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm gần 500 tỷ đồng

Cập nhật: 14:40 | 08/08/2019

TBCKVN - Chiều 7/8, Bộ Tài chính phát đi các thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.    

quy binh on gia xang dau da am gan 500 ty dong

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm gần 1.000 tỷ đồng

quy binh on gia xang dau da am gan 500 ty dong

Giá xăng dầu tiếp tục giảm nhẹ

quy binh on gia xang dau da am gan 500 ty dong

Bộ Công thương phản hồi đề xuất bỏ quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Đây là công tác được thực hiện theo chủ trương công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

quy binh on gia xang dau da am gan 500 ty dong
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm gần 500 tỷ đồng

Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.826,385 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.706,498 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II năm 2019 là 1,075 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II năm 2019 là 252 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng.

Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá đến hết quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) đang âm 620,643 tỷ đồng.

Tùng Linh