Quốc hội chốt đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng làm 76 km đường Vành đai 3 TP HCM

Cập nhật: 12:50 | 26/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM.

Dự án đường Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch. (Nguồn ảnh: ttbc-hcm.gov.vn).
(Nguồn ảnh: ttbc-hcm.gov.vn)

Theo Nghị quyết số 57/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 TP HCM, kết nối TP HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng.

Phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phạm vi đầu tư dự án khoảng 76,34 km, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 642,7 ha.Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 75.378 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, Nghị quyết quy định chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Việc triển khai, thực hiện Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt. Về nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải giao về các địa phương để thực hiện Dự án (trong đó: TP HCM là 10.627 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai là 856 tỷ đồng; tỉnh Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và tỉnh Long An là 1.397 tỷ đồng); cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, các địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư Dự án (không bao gồm đường song hành (đường đô thị)) hoàn trả vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư Dự án (không bao gồm ngân sách địa phương đầu tư đường song hành (đường đô thị));

Ủy ban nhân dân TP HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo Nghị quyết, Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc triển khai tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành Dự án; đôn đốc, kiểm tra các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng Dự án; quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các địa phương bảo đảm nguồn vốn thực hiện Dự án.

Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí; hằng năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện Dự án; thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án.

Khởi công xây dựng cầu Đồng Việt 1.500 tỷ đồng kết nối Bắc Giang với Hải Dương

Mới đây, Dự án cầu Đồng Việt kết nối giữa huyện Yên Dũng (Bắc Giang) và TP. Chí Linh (Hải Dương) đã chính thức được ...

Lâm Đồng xin chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng ...

TP Đà Nẵng thu hút đầu tư 36 dự án trọng điểm giai đoạn 2022-2026

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng, UBND TP vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Đà Nẵng giai đoạn ...

Thuận Thảo