Quảng Nam: Sẽ điều chỉnh giá đất trong biên độ tăng giảm +/- 20%

Cập nhật: 14:59 | 24/06/2021 Theo dõi KTCK trên

Tới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam sẽ xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh giá đất trong trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên theo quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện.

quang nam se dieu chinh gia dat trong bien do tang giam 20

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp về giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn.

Theo đó, ông Quang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn theo hai hướng.

Cụ thể, không điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất mà rà soát cập nhật bổ sung những tuyến đường mới, những vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất để xây dựng giá đất bổ sung sao cho hệ số điều chỉnh giá đất k=1; tập trung vào những vị trí, khu vực có giá đất còn bất hợp lý, có biến động lớn để điều chỉnh giá đất cho phù hợp,...

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát các vị trí, khu vực, giá đất trên địa bàn quản lý để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, báo cáo gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo quy định.

Sở Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung bảng giá đất; tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 5/8/2021 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để ban hành quyết định.

Đơn vị này cũng được giao báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều chỉnh giá đất trong trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên theo quy định của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Đất nền vùng ven sẽ nhanh chóng lấy lại giá trị?

Cũng như nhiều phân khúc khác, giai đoạn này, đất nền cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 và trong khoảng 6 ...

Sốt đất có thể xuất hiện trong thời gian tới

Hiện thị trường chứng khoán đang ở điểm nóng, giá bị đẩy lên cao đồng thời đi kèm nhiều rủi ro và đối mặt với ...

Nợ xấu bất động sản đang tăng lên

Dư nợ tín dụng bất động sản đang tăng lên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, giá nguyên vật liệu xây dựng chưa có dấu ...

Hữu Dũng T/H