PVChem (PVC) lập thêm công ty con vốn 125 tỷ đồng, chuyên bán buôn các loại hóa chất

Cập nhật: 10:12 | 21/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Thời điểm cuối quý III, PVChem sở hữu 4 công ty con, bao gồm Công ty TNHH PVChem-Tech, Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ dầu khí, Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam, Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí M-1 Việt Nam.

PVChem (PVC) lập thêm công ty con vốn 125 tỷ đồng, chuyên bán buôn các loại hóa chất

HĐQT Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí (PVChem, HNX: PVC) vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất dầu khí (PVChem-CS, công ty con).

Theo đó, PVChem-CS dự kiến có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, trụ sở đặt tại TP.HCM. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn hóa chất công nghiệp; kinh doanh các hóa chất (trừ loại Nhà nước cấm), hóa phẩm... (mã ngành 4669).

Trong diễn biến liên quan, mới đây PVChem cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH PVChem-Tech (từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng) và Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ dầu khí (từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng).

Cả hai công ty trên đều do PVChem sở hữu 100% cổ phần. Thời điểm cuối quý III, PVChem có 4 công ty con, bao gồm Công ty TNHH PVChem-Tech, Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ dầu khí, Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam, Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí M-1 Việt Nam.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của PVChem đạt 1.996 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 977 tỷ đồng, tương đương phân nửa tài sản; doanh nghiệp dự phòng hơn 40 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Về kết quả kinh doanh, quý III vừa qua, PVChem ghi nhận doanh thu thuần đạt 663 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đứng ở mức 1.981 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 23% cùng kỳ. Với kết quả này, PVChem chỉ mới hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tân Mai