PV Coating (PVB) lãi ròng 38 tỷ đồng năm 2019

Cập nhật: 13:45 | 20/01/2020

TBCKVN - CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, HNX – Mã chứng khoán: PVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2019 với kết quả khả quan.    

pv coating pvb lai rong 38 ty dong nam 2019

FPT Online (FOC) báo lãi sau thuế quý 4/2019 đi ngang cùng kỳ

pv coating pvb lai rong 38 ty dong nam 2019

Năm 2019, Navico báo lãi sau thuế hơn 700 tỷ đồng

pv coating pvb lai rong 38 ty dong nam 2019

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019 với doanh thu đạt hơn 352 tỷ đồng, cao gấp 24 lần so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên 253 tỷ đồng tuy nhiên lãi gộp đạt 98,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chịu lỗ hộp 14,6 tỷ đồng.

Trong kỳ PVB phát sinh 1,6 tỷ đồng chi phí tài chính trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay, chi phí QLDN cũng tăng mạnh từ 1,9 tỷ đồng lên gần 11 tỷ đồng trong khi lãi từ hoạt động khác không đáng kể.

Trừ thêm các loại thuế, phí PV Coating ghi nhận LNST đạt hơn 77 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 7 tỷ đồng tương đương EPS đạt 3.571 đồng.

Lũy kế cả năm 2019 doanh thu công ty đạt 383 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, lỗ 9 tháng được xóa nhờ lãi quý 4 và LNST cả năm 2019 của PV Coating đạt hơn 38 tỷ đồng tăng 65% so với năm 2018.

Năm 2019, PVB đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng và 12,7 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc năm 2019 công ty đã hoàn thành vượt 9% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 199% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, hiện tại cổ phiếu PVB đang giao dịch ở mức giá 17.500 đồng/cp. Tương ứng vốn hóa thị trường của Công ty đạt 382 tỷ đồng.

pv coating pvb lai rong 38 ty dong nam 2019
Diễn biến giá cổ phiếu PVB. Nguồn: vietstock

Lâm Tuyền