PJICO phấn đấu chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%

Cập nhật: 15:02 | 29/12/2020 Theo dõi KTCK trên

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - Mã: PGI) mới đây đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.

Hơn 101 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2020

Tập đoàn Thiên Long chi hơn 77 tỷ đồng trả cổ tức vào cuối tháng 1/2021

0041-byo-hiym
PJICO phấn đấu chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%.

Theo đó, PJICO lên kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 mục tiêu đạt 202 tỷ đồng. PJICO cũng dự tính tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% và hình thức chi trả sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Mới đây, PJICO đã hoàn thành việc trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 88,7 triệu đơn vị, PJICO đã chi 88,7 tỷ đồng cho việc trả cổ tức đợt 1.

Tại buổi làm việc mới đây với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc PJICO bày tỏ mong muốn Ủy ban xem xét trình các cấp có thẩm quyền cho phép Petrolimex tiếp tục nắm giữ vốn tại PJICO.

Ngoài ra, để đảm bảo biên thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật, PJICO kiến nghị Ủy ban cho phép doanh nghiệp được chia cổ tức theo hình thức phù hợp trong 3 năm (2021 – 2023).

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2020, PJICO ghi nhận doanh thu đạt 2.098 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện 60% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 168 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 93% mục tiêu năm.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của PJICO là gần 6.173 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42,3% lên gần 158 tỷ đồng.

Hoàng Hà

hyundai-160x600-2