Phiên giao dịch ngày 30/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Cập nhật: 17:30 | 29/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 30/11/2023, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Điều chỉnh giảm 2% và khuyến nghị mua cổ phiếu CTG

Công ty Chứng khoán Vietcap – VCI

VCI điều chỉnh giảm 2,0% giá mục tiêu xuống 39.500 đồng/cp và duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Giá mục tiêu giảm chủ yếu do VCI giảm 6,2% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -7,8%/-8,7%/-8,3%/-4,4%/-4,1% vào các năm 2023/24/25/26/27), điều này được bù đắp một phần bởi (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và (2) VCI điều chỉnh giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của CTG từ 14,6% xuống 14,5% do cập nhật hệ số beta. VCI duy trì giả định P/B mục tiêu ở mức 1,30 lần.

Phiên giao dịch ngày 30/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

VCI điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 là do (1) VCI giảm 2,0% dự báo tổng thu nhập từ lãi (NII) sau khi VCI điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,11% xuống 3,05%, (2) dự báo tổng chi phí dự phòng tăng 5,4% và ( 3) dự báo tổng thu nhập ròng khác giảm 6,4% sau giả định thận trọng hơn của VCI về thu nhập thu hồi từ các khoản nợ xấu đã xử lý. Những điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 9,5% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối).

Duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu HDB

VCI duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM và tăng giá mục tiêu (TP) thêm 7,1% lên 22.500 đồng/cp chủ yếu do (1) dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2023-2027 tăng 5,1% (+8,0%/+4,6%/+4,6%/+5,1%/+4,3% lần lượt cho năm 2023/2024/2025/2026/2027) và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

VCI điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 8,0% lên 9,2 nghìn tỷ đồng (+19,0% YoY) do (1) giả định chi phí dự phòng giảm 12,2% và (2) dự báo lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư tăng 85,0%, lớn hơn (3) mức giảm 13,2% trong dự báo thu nhập phí do hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến trong quý 3/2023.

VCI giả định HDB sẽ nhận được khoản phí ứng trước 5 nghìn tỷ đồng từ việc ký hợp tác độc quyền với công ty bảo hiểm nhân thọ trong năm 2024. HDB đặt mục tiêu LNTT năm 2023 tăng 25% YoY so với dự báo của VCI là 16% YoY.

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVT

Công ty chứng khoán MB - MBS

Trong Q3/23, doanh thu của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) tăng 9,4% svck do tăng trưởng doanh thu mảng hoạt động cốt lõi là vận tải. Biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dầu thô duy trì ở mức cao nhờ giá cước tái ký cao khiến lợi nhuận gộp tăng trưởng 24,4% svck. Doanh thu tài chính tăng 71,9% svck nhờ giá trị tiền gửi tăng cao nhưng không đủ bù đắp phần tăng của chi phí tài chính và giảm từ lợi nhuận khác (thanh lý tàu) khiến lợi nhuận ròng trong Q3/2023 giảm 8% svck. Lũy kế 9T2023, PVT ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 740 tỷ đồng, tăng 17,4% svck và hoàn thành 85% dự phóng cả năm của MBS.

MBS dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 của PVT sẽ lần lượt đạt 1.055 tỷ đồng (+23% svck) và 1.133 tỷ đồng (+7% svck) với động lực chủ yếu từ nhóm vận tải dầu thô. MBS cũng điều chỉnh tăng EPS năm 2023 - 2024 của PVT thêm 20.5% - 21.2% so với dự báo cũ) do (1) tăng biên lợi nhuận gộp mảng vận tải dầu thô thêm 12,8 điểm % - 12,7 điểm % so với dự phóng cũ do giá cước tích cực hơn, (2) điều chỉnh tăng chi phí tài chính thêm 32,3% và 70% để phản ánh nợ vay tăng phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu của PVT.

Trong năm 2023, doanh nghiệp đã đặt kế hoạch tham vọng hơn với mục tiêu 85 tàu vào năm 2025, tập trung vào mở rộng đội tàu dầu sản phẩm/hóa chất. Nếu kế hoạch này được thực hiện, doanh thu từ mảng vận tải của PVT sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ tăng khả năng khai thác trên thị trường cho thuê tàu định hạn quốc tế. Tuy nhiên, vì một số rủi ro liên quan tới tỷ giá và chi phí tài chính, MBS cho rằng kế hoạch mở rộng đến 85 tàu của PVT sẽ khó được thực hiện đúng tiến độ. Trong kịch bản của MBS, doanh nghiệp sẽ có tổng cộng 51 tàu vào năm 2023, 75 tàu vào năm 2025 (88% kế hoạch) và hoàn thành mở rộng đến 85 tàu vào năm 2028.

Theo đó, MBS duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 30.100 đồng/cp. MBS sử dụng 2 phương pháp FCFF và EV/EBITDA để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu PVT là 30.100 đồng/cp (+ 12,2% so với báo cáo trước). Giá mục tiêu tăng chủ yếu dựa trên việc: (1) MBS chuyển mô hình DCF sang năm sau, (2) MBS tăng dự phóng EPS 2023-2024 thêm 20,5% và 21,2%.

Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) giá cước vận tải tái ký cho nửa cuối năm 2024 thấp hơn dự kiến và (2) chi phí tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận nhiều hơn dự kiến.

Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Phiên giao dịch ngày 27/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Phiên giao dịch ngày 28/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Phiên giao dịch ngày 29/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Đức Anh