Phiên giao dịch ngày 22/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Cập nhật: 17:32 | 21/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 22/11/2023, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Công ty chứng khoán VNDirect – VND

Duy trì khuyến nghị khả quan cổ phiếu MBB

Luận điểm đầu tư: Đến cuối Q3/23, Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 13,7% sv đầu năm, cao hơn nhiều sv tăng trưởng của ngành là 7,0%. Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bao gồm phân khúc cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và phát triển BĐS (+20% sv đầu năm) và cho vay bán lẻ (+13% sv đầu năm), trong khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh -13% sv đầu năm. VND nâng dự báo tăng trưởng cho vay của MBB từ 19,8% trong năm 2023 lên 22,5% dựa trên tỷ lệ CAR vượt trội (11,3%) và dư địa tín dụng dồi dào (24%).

Phiên giao dịch ngày 22/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Q3/23 đánh dấu quý đầu tiên ghi nhận chi phí vốn của NH giảm, sau chuỗi tăng liên tục từ Q1/22. VND dự phóng chi phí vốn sẽ tiếp tục giảm đến 3,7% vào Q4/24, khi các khoản tiền gửi với lãi suất cao mở vào đầu năm dần đáo hạn. Lưu ý là NH đã cắt giảm lãi suất huy động từ 0,5-1,7% cho tất cả các kỳ hạn kể từ tháng 6. Do đó, VND kỳ vọng NIM sẽ chạm đáy trong năm 2023 và cải thiện vào năm 2024.

Cuối Q3/23, NPL của NH tăng lên 1,89% – mức cao nhất kể từ năm 2016, chủ yếu đến từ danh mục cho vay mua nhà. Chi phí dự phòng cho Q3/23 cũng tăng mạnh 50,5% svck. Tuy nhiên, điểm sáng là tỷ lệ khoản vay nhóm 2 giảm xuống 2,97% từ 3,6% vào cuối Q2/23. Tỷ lệ bao nợ xấu giảm xuống 122% vào cuối Q3/23, nhưng vẫn xếp vị trí cao thứ tư trong số các NHTM.

VND duy trì khuyến nghị Khả quan cho cổ phiếu MBB với giá mục tiêu cao hơn là 25.900 đồng/cp. MBB hiện đang giao dịch ở mức P/B cho năm 2023 là 1,0 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong 5 năm là 1.3 lần và trung bình ngành là 1.2 lần. Ở mức định giá này, VND nhận thấy MBB là một trong những cổ phiếu có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm tăng trưởng chất lượng trong một thời gian dài.

Giá mục tiêu cao hơn của VND là 25.900 đồng, do VND sử dụng giá trị sổ sách trung bình năm 2023-24, với tỷ trọng bằng nhau giữa hai phương pháp định giá tương đối và định giá thu nhập thặng dư. VND sử dụng lãi suất phi rủi ro là 2,7% (lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm tính đến 30/9/2023) và phần bù rủi ro vốn cổ phần là 9,6% (theo điều ch nh từ NYU Stern). Với phương pháp định giá tương đối, chúng tối áp dụng P/B mục tiêu là 1,3 lần năm 2023. MBB đã liên tục có ROE cao hơn so với các NH khác và VND cho rằng MBB xứng đáng được định giá ở mức 1,3 lần, là mức định giá trung bình trong 5 năm gần đây của NH.

Rủi ro tăng giá bao gồm: (1) tăng trưởng cho vay tốt hơn kỳ vọng, (2) NIM cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá là nợ xấu tăng cao hơn so với dự kiến.

Công ty chứng khoán BIDV – BSC

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGW

Luận điểm đầu tư: Công ty CP Thế giới số (HOSE: DGW) đã chứng minh năng lực bảo vệ lợi nhuận 9 tháng năm 2023 vượt trội so với các doanh nghiệp trong ngành và kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động năm 2024 (2,7%) phục hồi trên nền thấp năm 2023 (2,1%): nhờ (1) nhu cầu phục hồi và (2) kỳ vọng tăng trưởng đến từ các nhãn hàng và tập khách hàng mới. Tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ chiến lược M&A, giúp DGW mở rộng quy mô ngành hàng và kênh phân phối (CAGR doanh thu trên 20% cho giai đoạn 2022-2025).

BSC điều chỉnh kỳ vọng kết quả kinh doanh, dựa trên chiến lược bảo vệ doanh thu và cân đối biên lợi nhuận của DGW: doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 lần lượt đạt 19.685 tỷ đồng (giảm 11% so với năm trước) và 412 tỷ đồng (giảm 40%), tương ứng với điều chỉnh tăng 5,5% và giảm 3% so với kỳ vọng trước đó.

Năm 2024, BSC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số của DGW lần lượt đạt 22.747 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước) và 611 tỷ đồng (tăng trưởng 48%), tương ứng điều chỉnh tăng 12% và tăng 14% so với kỳ vọng trước đó, EPS FW= 3.656 đồng, PE fw =14 lần – thấp hơn lịch sử là 14,4 lần và trung bình các DN trong ngành là 34 lần.

BSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 2024 là 60.400 đồng/cp (Upside +18% so với giá đóng cửa ngày 20/11/2023), Dựa trên Phương pháp định giá DCF. Nhằm phản ánh khả năng (1) bảo vệ lợi nhuận và (2) cơ hội tăng trưởng từ các mảng kinh doanh mới M&A.

Khuyến nghị mua cổ phiếu KDH

Năm 2023, BSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đạt 2.799 tỷ đồng (giảm 4% so với năm trước) và điều chỉnh nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số tăng 25% so với dự báo cũ, đạt 1.036 tỷ đồng (giảm 2%) do tăng biên lợi nhuận gộp tại Classia khi hầu hết chi phí đã được hạch toán vào quý IV/2022 cũng như biên lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2023 tốt hơn kỳ vọng.

Năm 2024: Do điều chỉnh kỳ vọng về doanh thu mở bán, BSC điều chỉnh giảm dự báo doanh thu thuần KDH giảm 25% và lợi nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số giảm 5%, lần lượt đạt 4.560 tỷ đồng (tăng 63% so với năm trước) và 928 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) đến từ bàn giao The Privia và các sản phẩm thấp tầng tại Emeria (Đoàn Nguyên) & Clarita.

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH và điều chỉnh giá mục tiêu 38.300 đồng/cp (giảm 5% so với giá mục tiêu cũ, tương đương upside +21,6%) phản ánh tác động của việc mở bán/thời điểm triển khai dự án thận trọng hơn.

Những khuyến nghị của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo, các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Phiên giao dịch ngày 17/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Phiên giao dịch ngày 20/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Phiên giao dịch ngày 21/11/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch ...

Đức Anh