Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Câu chuyện "ghế nóng" và những án phạt

Cập nhật: 10:42 | 10/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Chiếc ghế “nóng” của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE – Mã: TDH) liên tục biến động kể từ khi ông Lê Chí Hiếu, người đảm nhiệm vị trí này trong 20 năm từ nhiệm ngày 8/2. Bên cạnh đó, Nhà Thủ Đức còn vừa bị cưỡng chế 128 tỷ đồng tiền thuế và những lần bị phạt trong quá khứ…

2714-ntd
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE – Mã: TDH).

Nhà Thủ Đức và những án phạt

Ngày 9/6/2022, Nhà Thủ Đức công bố thông tin nhận được các quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp với số tiền 128 tỷ đồng.

Theo Nhà Thủ Đức, doanh nghiệp không hề có chủ trương chậm nộp tiền lãi nhưng cách tính của Cục Thuế TP. HCM chưa khớp với số liệu tạm tính của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn chờ kết luận từ cơ quan điều tra để tiếp tục nộp tiền và sẽ có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thống nhất chính xác số tiền cần nộp.

Riêng về số tiền gốc, Nhà Thủ Đức cho biết đã nộp đầy đủ theo yêu cầu của Nhà nước.

Trước đó không lâu, ngày 25/4, Nhà Thủ Đức nhận được Quyết định số 953/QĐ-CT-CC của Cục Thuế TP. HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do công ty chưa nộp tiền lãi chậm nộp phát sinh của thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền là 124,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà Thủ Đức. Quyết định có hiệu lực từ 12/4 với tổng số tiền phạt 300 triệu đồng.

Cụ thể, TDH bị phạt 100 triệu đồng do không công bố hoặc không đúng thời hạn. Theo đó, Thuduc House không công bố các tài liệu: Biên bản họp HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế; biên bản họp HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý; biên bản họp HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Báo cáo không đúng thời hạn: 4 quyết định của Tòa án Nhân dân TP HCM, Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/1/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế TP HCM.

Công bố chậm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính riêng quý I, II/2021 và báo cáo tài chính hợp nhất quý I, II/2021, Báo cáo thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Nhà Thủ Đức bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch nhiều tài liệu. Cụ thể, TDH công bố sai lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý IV/2020 so với báo cáo tài chính kiểm toán 2020, sai lệch tại báo cáo tài chính bán niên 2021 và báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2021; nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Chưa đầy 1 tháng, Nhà Thủ Đức 2 lần bị cơ quan thuế phạt nặng

Cụ thể, vào ngày 19/1/2022, Nhà Thủ Đức thông báo nhận được các quyết định của Cục Thuế TP HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền 111,4 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, doanh nghiệp này nhận được các quyết định xử phạt của cơ quan thuế TP HCM.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 12/2021, Nhà Thủ Đức cũng nhận được quyết định của Cục Thuế TP HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính thời kỳ thanh tra 2017-2018 từ cơ quan thuế.

Theo đó, Cục Thuế TP HCM yêu cầu truy thu hơn 20,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT), hơn 9,5 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp và điều chỉnh giảm khấu trừ thuế VAT giai đoạn 2017-2018 hơn 65,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà TDH bị cơ quan thuế TP HCM yêu cầu truy thu và nộp bổ sung cuối năm 2021 là 97,8 tỷ đồng.

Còn vào cuối năm 2020, TDH cũng bị Cục thuế TP HCM ra quyết định truy thu 396,5 tỷ đồng, bao gồm tiền hoàn thuế VAT bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp trong kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

4 tháng và 4 lần thay đổi "ghế nóng"

Trong một diễn biến khác, Nhà Thủ Đức vừa thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT, theo đó Công ty bầu ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 9/6 thay ông Dương Ngọc Hải.

Được biết, sau khi ông Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 08/02, ông Lữ Minh Sơn đã tạm thay vị trí của ông Hiếu. Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ tiếp tục làm Chủ tịch đến khi TDH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tuy nhiên, chỉ mới đến ngày 14/03, ông Sơn đã xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Người thay thế ông Sơn là ông Dương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Hải chính thức đảm nhận chức vụ mới từ ngày 22/03. Được biết, ông Hải chỉ vừa tham gia HĐQT TDH từ tháng 12/2021, sau khi được bổ nhiệm vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, mới đây, ông Hải lại xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Thay thế ông Hải từ ngày 09/06 là ông Nguyễn Huy Hoàng. Trước đó, ông Hoàng đảm nhiệm thành viên HĐQT độc lập tại TDH.

Chiếc ghế Chủ tịch HĐQT của Thuduc House liên tục biến động kể từ khi ông Lê Chí Hiếu, người đảm nhiệm vị trí này trong 20 năm, từ nhiệm ngày 8/2. Sau đó, ông Lữ Minh Sơn được bổ nhiệm thay thế tạm thời rồi tới ông Dương Ngọc Hải và mới nhất là ông Nguyễn Huy Hoàng. Tức chỉ trong vòng 4 tháng, Thuduc House đã có 4 người ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.

Quý I/2022 phát sinh 10 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Nhà Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 19,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,37 tỷ đồng, lần lượt giảm 93,8% và tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,31 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 96,19 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 259,2%, tương ứng tăng thêm 7,44 tỷ đồng lên 10,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,85 tỷ đồng và ghi nhận âm 51,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39,29 tỷ đồng về âm 9,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Nhà Thủ Đức đặt kế hoạch với tổng doanh thu 791,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 342,48 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, TDH hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vào cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của TDH không thay đổi quá nhiều so với đầu năm với hơn 1.890 tỷ đồng. Trong đó khoản phải thu gần 655 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 432 tỷ, lần lượt chiếm 35% và 23% tổng tài sản. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận hơn 69 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng 10 tỷ đồng từ đầu tư tài chính dài hạn.

Trong quý, Thuduc House phát sinh thêm 10 tỷ đồng nợ đi vay ngắn hạn, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong 1.252 tỷ đồng nợ phải trả

Trên sàn chứng khoán, trong phiên sáng 10/6, giá cổ phiếu TDH đang đứng tại mức 6.830 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của TDH hiện tại đạt khoảng gần 800 tỷ đồng, giảm 50% so với hồi đầu năm.

2503-tdh
Diễn biến giá cổ phiếu TDH thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Lỗ sau thuế tăng vọt hàng trăm tỷ đồng so với báo cáo tự lập

Được biết, Nhà Thủ Đức công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với khoản lỗ tăng mạnh so với số liệu tự lập trước đó. Cụ thể, sau khi kiểm toán, lỗ sau thuế hợp nhất của Nhà Thủ Đức lên tới 890 tỷ đồng, tăng 365 tỷ đồng so với báo cáo doanh nghiệp tự lập. Đại diện doanh nghiệp cho biết khoản chênh lệch lớn nói trên xuất hiện sau khi công ty tăng chi phí tài chính do ghi nhận thêm lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư, tăng trích lập dự phòng, ghi nhận toàn bộ các khoản chậm nộp thuế theo quyết định từ Cục Thuế TPHCM.

Khoản lỗ ròng trong năm ngoái tăng mạnh đồng thời đẩy lỗ lũy kế của Nhà Thủ Đức tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2021 đã lên tới gần 700 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty do đó chỉ còn lại hơn 600 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Nhà Thủ Đức còn hơn 1.800 tỷ đồng, chỉ tương đương 1/3 quy mô cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là trong năm vừa qua, công ty đã liên tục thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp thành viên, thanh lý nhiều khoản đầu tư, tài sản để cân đối dòng tiền sau khi bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Số lượng nhân sự của tất cả đơn vị thuộc doanh nghiệp theo đó cũng giảm từ gần 700 người chỉ còn hơn 200 người.

Một trong những điểm sáng hiếm hoi trên bảng cân đối kế toán của Nhà Thủ Đức là doanh nghiệp đã tất toán hết nợ vay ngân hàng, dư nợ cả ngắn và dài hạn tại thời điểm ngày 31/12/2021 đều bằng 0. Trong mục nợ phải trả của Thuduc House, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là gần 500 tỷ đồng tiền phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế TPHCM.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE – Mã: TDH) được thành lập ngày 02/02/1990 với tên gọi Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức theo Quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 của UBND TP.HCM với xuất phát điểm là 400 triệu đồng vốn lưu động do Nhà nước cấp.

Năm 2006, cổ phiếu TDH niêm yết và giao dịch trên HOSE. Các kĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp; Kinh doanh khai thác các dịch vụ về địa ốc, khu đô thị và khu công nghiệp; Xây dựng và thiết kế các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác; Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép; Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng; Buôn bán chuyên doanh: Khoáng sản, phân bón; Giáo dục: Văn hóa nghệ thuật, đào tạo nghề. TDH hoạt động đầu tư BĐS trên nhiều vùng khắp cả nước bao gồm: TP. HCM, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Long An.

Chứng khoán phiên sáng 10/6: "Họ" nhà thép khởi sắc, VN-Index vẫn liên tục mất điểm

Sáng nay các thị trường chứng khoán châu Á đều chìm trong sắc đỏ. Một ngày giao dịch hứa hẹn nhiều giông bão với với ...

Vinaconex (VCG) định ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu VCG tăng 200 đồng lên 26.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao ...

Đầu tư I.P.A (IPA) dự kiến chào bán lượng lớn cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX - Mã: IPA) công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với phương ...

Quỳnh Nga