Niên độ 2021-2022, Mía đường Lam Sơn (LSS) đạt doanh thu 2.500 tỷ đồng, lãi 80 tỷ đồng

Cập nhật: 21:14 | 02/02/2023 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) cho biết, niên độ 2021-2022, doanh nghiệp ghi nhận 2.500 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Mía đường Lam Sơn dự kiến phát hành hơn 4,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Mía đường Lam Sơn: Chủ tịch dự chi gần 30 tỷ đồng gom cổ phiếu LSS

Niên độ 2021-2022, Mía đường Lam Sơn (LSS) đạt doanh thu 2.500 tỷ đồng, lãi 80 tỷ đồng
Lãnh đạo tỉnh thanh hóa và lãnh đạo huyện Thọ Xuân và Công ty thực hiện nghi thức ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Sáng 1/2/2023, Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã tổ chức Lễ ra quân sản xuất đầu năm. Theo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022, doanh nghiệp ghi nhận 2.500 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Mía đường Lam Sơn là một trong những doanh nghiệp nhà nước có lịch sử hoạt động hơn 40 năm, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp gắn với nông nghiệp - nông dân - nông thôn tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Mía đường Lam Sơn rất chú trọng phát triển vùng nguyên liệu; mở rộng sản xuất kinh doanh duy trì ổn định thị trường các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, lúa gạo, đồ uống; hoạt động xuất nhập khẩu được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Từ đó thu nhập, đời sống người lao động được ổn định, đạt bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, ban lãnh đạo Mía đường Lam Sơn đặt ra 3 mục tiêu cụ thể, gồm: tập trung xây dựng, củng cố phát triển các ngành chủ lực của doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, tầm nhìn đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, tập trung chế biến chuyên sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị. Tiếp tục phát huy sức mạnh kết tinh ở giá trị cốt lõi "Đoàn kết - Hợp tác - Sáng tạo", với nguồn lực về cơ sở vật chất và con người, quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt được những thành công mới.

Tham dự buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Mía đường Lam Sơn đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, an sinh xã hội và tăng thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhật Nam