Những trường hợp được tăng lương đáng kể sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Cập nhật: 15:16 | 21/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Sau cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, sẽ có 9 trường hợp được nhận mức tăng đáng kể, trong đó có người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Căn cứ theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2024, bao gồm các đối tượng dưới đây.

Những trường hợp được tăng lương đáng kể sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Trường hợp thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an Nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Trường hợp thứ 2, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Trường hợp thứ 3, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

Trường hợp thứ 4, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Trường hợp thứ 5, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

Trường hợp thứ 6, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Trường hợp thứ 7, quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp thứ 8, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Trường hợp thứ 9, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995. Các đối tượng quy định tại các điểm 1,2,3,4,5,6,7,8 và 9 nêu trên nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng.

Lao động của 3 ngành sau vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương 1/7

Sẽ có 3 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 để bảo đảm tương quan ...

Đối tượng nào được tăng mức lương trung bình hơn 32% so với thu nhập bình quân người lao động?

Từ 01/7/2024 sẽ tăng mức lương trung bình hơn 32% so với thu nhập bình quân người lao động cho 02 đối tượng công chức ...

Những đối tượng có thể không được tăng lương sau cải cách tiền lương 01/7/2024

Chính sách cải cách tiền lương sắp chính thức có hiệu lực, tuy nhiên có một số đối tượng có thể không được tăng lương ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm