Những đối tượng có thể không được tăng lương sau cải cách tiền lương 01/7/2024

Cập nhật: 16:03 | 20/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Chính sách cải cách tiền lương sắp chính thức có hiệu lực, tuy nhiên có một số đối tượng có thể không được tăng lương trong lần cải cách này.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước, từ ngày 01/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với mức tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 - 2,43 lần.

Những đối tượng có thể không được tăng lương sau cải cách tiền lương 01/7/2024
Bộ Nội vụ đã rà soát được 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù

Khi cải cách tiền lương, các trường hợp này đều phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Nếu bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù thì lương mới của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ đã rà soát được 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì một số cơ quan còn có thể bị giảm 50% lương.

Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Chính phủ sẽ có phương án bảo lưu chênh lệch lương (không tăng thêm) cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan có bảng lương đặc thù để hướng đến sự công bằng với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, lương của cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan đặc thù có thể sẽ giữ nguyên và không tăng

Theo Nghị quyết 27, cơ cấu tiền lương mới của công chức, viên chức bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% quỹ lương). Ngoài ra còn có khoản tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Các ngành xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Bảng lương mới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay để thay bằng số tiền cụ thể.

Ngành nào được tăng lương nhiều nhất?

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết bảng lương của viên chức ngành giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức, viên chức khác.

Như vậy khi cải cách tiền lương, giáo dục và y tế sẽ là 02 ngành được tăng lương hiều nhất.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức hỗ trợ để đảm bảo tiền lương và cả phụ cấp của giáo viên, bác sĩ được tăng lên tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm và thể hiện ưu đãi đối với các ngành này.

Dự kiến tiền lương bình quân của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (khoảng 7,5 triệu đồng/tháng).

Từ năm 2025, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng lương cho công chức, viên chức thêm khoảng 7%/năm để bù trượt giá và cải thiện theo mức tăng trưởng GDP.

Tăng lương tối thiểu vùng trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước

Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, ...

Lao động của 3 ngành sau vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương 1/7

Sẽ có 3 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 để bảo đảm tương quan ...

Đối tượng nào được tăng mức lương trung bình hơn 32% so với thu nhập bình quân người lao động?

Từ 01/7/2024 sẽ tăng mức lương trung bình hơn 32% so với thu nhập bình quân người lao động cho 02 đối tượng công chức ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm