Những điểm mới về mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022

Cập nhật: 14:13 | 12/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất 02 quy định mới về mức lương tối thiểu vùng trong dự thảo Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022. Vậy những điểm mới này là gì? Mời Quý thành viên cùng tham khảo nội dung dưới đây:

0826-luong-toi-thieu-vung

1. Mức lương tối thiểu theo giờ, tuần, ngày

Theo khoản 2 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.”

Tuy nhiên, trong các quy định pháp luật lao động hiện hành, vẫn chưa đề cập đến việc xác định mức lương tối thiểu theo giờ. Cụ thể, tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP chỉ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không có hướng dẫn về mức lương tối thiểu theo giờ.

Do đó, Dự thảo mới này quy định chung về “mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động” bao gồm cả mức lương tối thiểu theo giờ, tháng.

Theo Điều 4 Dự thảo đã xác định:

- Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu theo giờ, tháng được số hóa như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Lưu ý: Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ (bảng số liệu nêu trên). Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ như sau:

- Mức lương quy đổi theo tháng:

+ Bằng mức lương theo tuần x 52 tuần/12 tháng; hoặc

+ Mức lương theo ngày x số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc

+ Mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

- Mức lương quy đổi theo giờ:

+ Bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc

+ Mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

2. Thay đổi một số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Ngoài đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ thì Dự thảo còn đề xuất thay đổi địa bàn thuộc các vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng, cụ thể như sau:

STT

Địa bàn

Vùng cũ

Vùng mới

1

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

II

I

2

Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

3

Thị xã Quảng Yên, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

III

II

4

Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

5

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

6

Thành phố Vĩnh Long và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

7

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

8

Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

IV

II

9

Huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

IV

III

10

Huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

11

Các huyện Man Thít, tỉnh Vĩnh Long

12

Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Trên đây là quy định về “Những điểm mới về mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022”.

Những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 6/2022

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định mới về liên kết ...

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông ...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Các chính sách mới về tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên; tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ; ...

Tổng hợp từ nguồn Pháp lý Khởi nghiệp