Nhiều thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Cập nhật: 11:23 | 26/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Sau cải cách tiền lương, 4 điểm mới đáng chú ý về chính sách Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết.

Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ BHYT sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7/2024 theo đề nghị của công dân.

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Theo đó, khi tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ căn cước, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh (KCB) và thực hiện các thủ tục về BHYT.

Người dân được tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Việc khai thác thông tin thẻ BHYT tích hợp trong thẻ căn cước được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Nhiều thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên

Từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tiền lương, do đó, từ thời điểm này sẽ có hướng dẫn mới về mức đóng cũng như mức hưởng BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên (HSSV).

Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hộ gia đình theo tháng như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với HSSV mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Đối với HSSV mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Thay đổi mức đóng thẻ bảo hiểm y tế, mức hưởng chi phí KCB

Hiện nay, mức đóng BHYT được tính theo mức lương cơ sở; người có thẻ BHYT khi đi KCB mà chi phí KCB với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được BHYT trả 100% chi phí KCB theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở đang áp dụng tại thời điểm này là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024.

Như vậy, kể từ thời điểm này, mức đóng BHYT và mức hưởng chi phí KCB có thể sẽ bị ảnh hưởng theo sự thay đổi của lương cơ sở. Hiện nay, vẫn chưa có văn bản chính thức quy định mức đóng thẻ BHYT cụ thể từ ngày 1/7/2024.

Bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ 1/7/2024 đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Trong đó, Điều 23 Luật này nêu rõ, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ tiền đóng BHYT và BHXH tự nguyện theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Điều 24 Luật này hướng dẫn thêm, khi người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham BHYT và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định.

Người chưa tham gia BHYT mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí KCB.

Những trường hợp được tăng lương đáng kể sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Sau cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, sẽ có 9 trường hợp được nhận mức tăng đáng kể, trong đó có người đang hưởng ...

Những nhóm đối tượng được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, sẽ có nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu.

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng áp dụng tại Hà Nội từ ngày 1/7

Hà Nội sẽ áp dụng tăng lương tối thiểu vùng chung theo quy định áp dụng cho cả nước.

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm