Nhà nước đầu tư 1.533.001 tỷ đồng trong doanh nghiệp năm 2018

Cập nhật: 15:38 | 18/10/2019

TBCKVN - Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2018.

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018

Bảng giá xe máy Honda SH cuối tháng 10/2019 mới nhất: Vênh cực đại 12 triệu

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018

Bảng giá xe Yamaha Exciter 150 mới nhất ngày 17/10

Theo báo cáo này thì tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2018, có 855 doanh nghiệp có vốn Nhà nước (vốn Nhà nước đang đầu tư đạt 1.533.001 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017).

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018
Ảnh minh họa (nguồn internet)

ếu tính riêng tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 80 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thì khối này đang có tổng tài sản 2.690.431 tỷ đồng; Đầu tư tài chính ngắn hạn theo số liệu báo cáo hợp nhất của khối là 356.715 tỷ đồng, tăng 21% so với 2017, còn đầu tư tài chính dài hạn là 127.261 tỷ đồng, giảm 3%. Đáng chú ý, nợ khó đòi của các tập đoàn, tổng công ty tăng 2%, lên 12.277 tỷ đồng, chiếm 2% tổng số nợ phải thu.

Phân tích nguồn vốn, Chính phủ cho biết, theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty, tổng số nợ phải trả là 1.454.668 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn; 17 công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước của các tập đoàn, tổng công ty là 374.025 tỷ đồng, giảm 9%; Nợ nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty là 484.769 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 7.432 tỷ đồng; vay dài hạn là 477.337 tỷ đồng) trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ là 186.256 tỷ đồng, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 220.497 tỷ đồng, vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là 70.584 tỷ đồng, còn lại là các hình thức huy động khác.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, theo báo cáo, khối các doanh nghiệp lớn này có tổng doanh thu đạt 1.420.911 tỷ đồng, tăng 9%, lãi phát sinh trước thuế 152.168 tỷ đồng, tăng 3%.

Báo cáo hợp nhất có 10 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ lũy kế là 9.025,902 tỷ đồng và 4 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 1.054,262 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách đạt 231.697 tỷ đồng, tăng 5%.

Chính phủ khẳng định, doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian qua vẫn là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp Nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư; một số dự án của doanh nghiệp Nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn trong đó điển hình là 12 dự án thua lỗ lớn của ngành công thương.

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018 Luật Doanh nghiệp không thể "chứa" 5 triệu hộ kinh doanh?

TBCKVN - Hầu hết các ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều không đồng tình với đề xuất đưa loại hình hộ kinh ...

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Làm đúng luật tiến độ sẽ rút ngắn

Cổ phần hóa là công cụ để sắp xếp, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước nhằm đổi mới mô hình quản trị, ...

nha nuoc dau tu 1533001 ty dong trong doanh nghiep nam 2018 Doanh nghiệp Đức muốn xây nhà máy điện 1,8 tỷ USD tại Vũng Áng, Hà Tĩnh

TBCKVN - Công ty Điện khí Siemens (CHLB Đức) vừa đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh ý tưởng khảo sát đầu tư dự án nhà ...

Quân Vương