Nghỉ việc do tinh giản biên chế được hưởng trợ cấp thế nào?

Cập nhật: 11:44 | 17/01/2020

TBCKVN - Các khoản được trợ cấp sau khi nghỉ việc do tinh giản biên chế là gì?

nghi viec do tinh gian bien che duoc huong tro cap the nao

Cách tính tiền lương làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch 2020 mới nhất

nghi viec do tinh gian bien che duoc huong tro cap the nao

Thêm trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ bằng cử nhân

nghi viec do tinh gian bien che duoc huong tro cap the nao

Chỉ tiêu năm 2020: Sẽ tinh giản 2% biên chế công chức

nghi viec do tinh gian bien che duoc huong tro cap the nao
Nghỉ việc do tinh giản biên chế, hưởng trợ cấp thế nào?

Việc bị chấm dứt hợp đồng với lý do là do tinh giản biên chế. Như vậy, trường hợp này có thể hiểu là trường hợp nghỉ việc thuộc chính sách tinh giản biên chế. Lúc đó, bạn sẽ được hưởng chế độ theo quy định của điều 10, Nghị đinh 108/2014 ND-CP:

"Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội."

Như vậy, những chế độ mà sau khi thôi việc bạn của bạn sẽ được hưởng là:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Với 4 năm công tác của bạn của bạn sẽ là được trợ cấp 6 tháng tiền lương.

Đối với vấn đề thứ hai mà chị đang thắc mắc: Về thời hạn thanh toán các khoản trợ cấp.

Theo quy định tại bộ luật lao động 2012:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Về vấn đề cuối cùng: Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ khi chấm dứt hợp đồng lao động , hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ có liên quan, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

- Nếu quá thời hạn 30 ngày này. Bạn có thể soạn thông báo gửi thông báo đến ban điều hành của cơ quan sử dụng lao động.

- Thứ 2 là gửi 1 đơn giúp đỡ đến công đoàn cơ sở và 1 bản đến công đoàn cấp quận, huyện.

- Nếu như sau khi chị gửi thông báo đòi và đã nhận được trả lời của công đoàn mà cơ sở sử dụng lao động vẫn không trả chị có thể khởi kiện lên tòa án cấp huyện nơi có cơ sở của cơ quan sử dụng lao động.

Thanh Hằng