Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 chuyển một phần kinh phí Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, lĩnh vực chứng khoán

Cập nhật: 08:11 | 20/05/2020 Theo dõi KTCK trên

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính.

Ngày 11/5/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế sang bổ sung kinh phí năm 2020 cho các cơ quan: 883,957 tỷ đồng cho Tổng cục Hải quan; 318,3 tỷ đồng cho Tổng cục Dực trữ; 101,8 tỷ đồng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 130 tỷ đồng cho Học viện Tài chính.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao nhiệm vụ rà soát các dự án bảo đảm trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo các quy định của pháp luật cho Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 tại đây: 938NQ-UBTVQH14.pdf