Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Bộ Tài chính

Cập nhật: 06:05 | 10/11/2018 Theo dõi KTCK trên

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết Nghị định 151/2018/NĐ-CP tại đây: 151_2018_ND-CP_Dieu_kien_KD.pdf